Onaj koji je umeo sa rečima, pričama i ljudima nije više među nama. Da sve naše