Osim onih koji pasionirano posećuju sajtove raznih izbornih komisija, (ogromna) većina građana zapravo nema pojma o