Petoro do sada samostalnih poslanika u Skupštini AP Vojvodine formiralo je juče novu poslaničku grupu pod