Bez obzira na poprilično neatraktivan dnevni red, pa i na činjenicu da je iza njih gotovo