Vojvodina će u procesu izrade zakona o finansiranju pokrajine insistirati na tome da joj bude poverena