FACTCHECK: Koliko je zaista prošlo?

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor sumirao je juče pred medijima prvu godinu rada Sedmog saziva.

Deo tog saopštenja, međutim, sadrži određene nejasnoće:

Sa aspekta kvaliteta rada ne može se zaobići činjenica da je posle devet godina Skupština AP Vojvodine predložila prema Narodnoj skupštini Republike Srbije Predlog zakona o dopuni zakona o budžetskom sistemu, tri amandmana na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2013, Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju i Predlog zakona o Razvojnom fondu AP Vojvodine (…)

Ako se ovo eventualno odnosilo na period od poslednjeg zakonskog predloga upućenog iz Skupštine Vojvodine na usvajanje u Skupštinu Srbije –  prošlo jeste dosta, ali ne toliko. Elem, činjenice kažu da je pre prošlogodišnjih zakonskih incicijativa (ukupno tri), Skupština Vojvodine svoj poslednji zakonski predlog utvrdila još 2008. godine.

Bio je to Predlog zakona o volontiranju, zaveden 17.3. 2008. u Skupštini Srbije pod brojem 11-493/08.

U nastavku izveštaja kaže se da je Pastor istakao…

…da je posle devet godina predsednik Skupštine AP Vojvodine imao mogućnost da obrazlaže ove predloge pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije (…)

IŠTVAN PASTOR

(tanjug.rs)

Devet godina, pa opet devet godina?

Pastor ovim referiše na činjenicu da je 22. novembra prošle godine pred poslanicima Narodne Skupštine obrazlagao Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, koji je prethodno utvrdila Skupština Vojvodine.

Iz toga proizilazi da je tokom 2003. njegov prethodnik ima priliku da pred Narodnom Skupštinom obrazlaže zakonski predlog ili zakonske predloge koje je utvrdila Skupština Vojvodine.

Prošlog novembra, na zajedničkom preseru sa Bojanom Pajtićem, Pastor je podsetio na to da se od 2003. godine nijedan predlog zakona iz Skupštine Vojvodine nije našao pred poslanicima Narodne skupštine, a da su od 2000. godine svega TRI predloga, i to sva tri za vreme Vlade Zorana Đinđića, zavredela da se o njima rapravlja u državnom parlamentu. (NOTE: u peridou 2000-2012.  Skupština Vojvodine utvrdila je i Skupštini Srbije na usvajanje uputila 41 zakonski predlog, od toga je jedan povučen iz procedure.)

Prvi vojvođanski zakonski predlog o kojem je raspravljala Skupština Srbije nakon 2000. bio je Predlog zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine, tzv. Omnibus zakon (usvojen je 4. februara 2002).

Taj predlog obrazložio je na sednici 22. januara 2002. ondašnji predsednik Skupštine Nenad Čanak, kao ovlašteni predstavnik predlagača.

Sve do rasprave o Predlogu zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, a po evidenciji Narodne Skupštine (iz aprila 2012.), ovo je bio JEDINI zakonski predlog Skupštine Vojvodine o kojem su raspravljali narodni poslanici, pa samim predstavnici Skupštine Vojvodine u međuvremenu nisu ni imali osnova da obrazlažu zakonske predloge iz pokrajinske skupštine.

Takođe, uvidom u stenograme sa sednica u periodu od usvajanja Omnubusa pa do 18. marta 2003. (kada je izabrana Vlada Zorana Živkovića) može se utvrditi da Skupština Srbije nije raspravljala ni o jednom zakonskom predlogu poteklom iz Skupštine Vojvodine.

Odakle onda još famozna dva zakonska predloga?

Prema onom što se ranije pojavljivalo u medijima, nije isključeno da je Pastor mislio na Predlog zakona o odgovornosti za kršenje ljudskih prava (aka Zakon o lustraciji) i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji (oba iz 2003).

Tačno je da je Skupština Vojvodine uvrdila zakonske predloge pod tim nazivima (tekst Zakona o lustraciji utvđen na sednici Skupštine Vojvodine 11. februara 2003, a dopune Zakona o privatizaciji 27. juna 2002.), ali oni zakoni koji su u usvojeni u Skupštini Srbije ipak su imali drugačije predlagače.

U slučaju Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, predlagač je bila Vlada Srbije i to se može ustanoviti iz stenograma sednice održane 26. februara 2003.  (NOTE:  Sastavni deo tog zakona postala je odredba o tome da 50% prihoda od privatizacije ostvarene na teritoriji APV ide u budžet APV, što je inače i traženo vojvođanskim zakonskim predlogom.)

Zakon o lustraciji, pak, predložila je grupa narodnih poslanika i njen predstavnik je obrazlagao zakonski predlog (koji je gotovo istovetan vojvođanskom predlogu)  na sednici 29. maja 2003. Taj zakon je usvojen 30. maja 2003, dakle u mandatu Živkovićeve vlade.

 

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *