Nakon Statuta: „Putna mapa“ upodobljavanja

Statut AP Vojvodine sutra stupa na snagu, kao i Pokrajinska skupštinska odluka o sprovođenju Statuta AP Vojvodine. Oba akta usvojena su na sednici 22. maja, i za oba je propisano da imaju stupiti na snagu osmog dana po objavljivanju u „Službenom listu AP Vojvodine“: u Statutu takav rok naznačen je u članu 65, a u PSO o sprovođenju Statuta u članu 11.

Oba akta objavljena su 22. maja, dakle odmah po usvajanju, u „Službenom listu APV“ broj 20/2014.

Od sutra, ergo, počinju da teku rokovi za usklađivanje pokrajinskih propisa sa novim Statutom.

Prema članu 8-om PSO o sprovođenju Statuta APV, usklađivanje svih pokrajinskih propisa „izvršiće se do 30. novembra“. (NOTE: Šta se dešava ako se taj rok prekrši? Pa ništa, u pitanju je klasična instruktivna odredba koja ne podrazumeva sankciju za njeno kršenje, objašnjavaju pravnici; uostalom, da li je neko osetio sankciju za to što još nije donet zakon o finansiranju Vojvodine, čije je donošenje propisao Ustavni zakon iz 2006?)

Za usvajanje, tačnije upodobljavanje najvažnijih pokrajinskih propisa sa Statutom, Skupština Vojvodine imaće, međutim, duplo kraći rok, odnosno trebalo bi da budu usvojene do 30. avgusta ove godine.

Koji su to propisi – precizirano je čl. 8. stav 2:

Pokrajinske skupštinske odluke o Skupštini APV, o Pokrajinskoj vladi, o Pokrajinskoj upravi, o Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu i o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola AP Vojvodine, doneće se najkasnije u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ove Pokrajinske skupštinske odluke.

Čim odluke o Skupštini, odnosno Pokrajinskoj vladi budu stupile na snagu, počeće da teče rok od 60 dana – propisan čl. 8. stavom 3. – za donošenje poslovnika Skupštine, odnosno poslovnika Pokrajinske vlade.

Poslovnik Skupštine APV i Poslovnik Pokrajinske vlade doneće se najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Pokrajinskih skupštinskih odluka iz stava 2. ovog člana.

U predlaganju propisa kojima je neminovna izmena učestovaće, svaka u svom delu,  i Skupština Vojvodine, odnosno njeni odbori, i Pokrajinska vlada, odnosno njeni sekretarijati.

Jedan takav, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice dostavio je, postupajući po zahtevu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, SkupVojvblogu spisak pokrajinskih propisa čija se izmena priprema u tom sekretarijatu.

puma(iz odgovora na zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja)

U ovom Sekretarijatu, kao ni u Sekretarijatu Pokrajinske vlade, međutim, ne poseduju podatak o tome koje je sve propise u narednim mesecima potrebno uskladiti sa Statutom.

Sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice nije, kako stoji u odgovoru, „nadležan da prati rad ostalih pokrajinskih organa uprave“, te samim tim, je li, i ne raspolaže podacima koje smo tražili.

Ipak, kako se navodi, taj Sekretarijat planira da o obavezi usklađivanja propisa sa Statutom pismeno podseti sve sekretarijate „da svako iz svoje nadležnosti pripremi usklađivanje akata za koje su oni predlagači, kao i da pojedinačne kate koje su doneli iz svoje nadležnosti usklade sa Statutom APV“.

No, makar nam je dat nagoveštaj o tome kakva će biti priroda predstojećeg upodobljavanja propisa sa Statutom, kao i redosled njihovog upodobljavanja:

puma1

No Responses

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *