Da li će biti raspisani (i) vanredni pokrajinski izbori?

U danu kada su najavljeni vanredni izbori za Skupštinu Srbije, predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor je izjavio da “ne postoje formalno-pravni razlozi za raspisivanje vanrednih pokrajinskih izbora, pošto niti jedan uslov za njihovo raspisivanje nije ispunjen. “

Ti formalno-pravni razlozi su definisani članom 43. Statuta AP Vojvodine.

Predsednik Skupštine, na obrazloženi predlog Vlade AP Vojvodine, može da raspusti Skupštinu.

U slučaju da ne raspusti Skupštinu na obrazloženi predlog Vlade AP Vojvodine, predsednik Skupštine je dužan da pribavi mišljenje Vlade Republike Srbije o neophodnosti odlaganja raspuštanja Skupštine, u roku od 10 dana od dana podnošenja predloga.

Vlada AP Vojvodine ne može predložiti raspuštanje Skupštine ako je podnet predlog da joj se izglasa nepoverenje ili ako je postavila pitanje svoga poverenja.

Skupština se raspušta ako u roku od 90 dana od dana konstituisanja ne izabere Vladu AP Vojvodine.

Skupština ne može biti raspuštena za vreme ratnog ili vanrednog stanja.

Skupština koja je raspuštena vrši samo tekuće ili neodložne poslove, određene zakonom i pokrajinskom skupštinskom odlukom.

U slučaju proglašenja ratnog ili vanrednog stanja, ponovo se uspostavlja njena puna nadležnost koja traje do okončanja ratnog, odnosno vanrednog stanja.

Image

(rts.rs)

Ustavni sud Srbije je na sednici održanoj 5. decembra 2013. stavove od 1 do 3 ovo člana proglasio neustavnim. Međutim, na istoj sednici Ustavni sud je doneo rešenje kojim je odložio objavljivanje odluke o utvrđenoj neustavnosti odredbi Statuta na rok  od šest meseci, kako bi u ovom roku Skupština AP Vojvodine i Narodna skupština usaglasile Statut s Ustavom.

Na ovaj način obezbeđuje se nesmetano funkcionisanje AP Vojvodine, pošto do isteka roka na koji je odloženo objavljivanje Odluke Ustavnog  suda, Statut AP Vojvodine u celini ostaje na snazi i nastavlja da se primenjuje.

Drugim rečima, ova sporna odluka Statuta ostaje do daljeg na snazi i ona može da posluži kao eventualni pravni osnov.

Vlada Vojvodine, međutim, do sada nije pokazivala spremnost da demisionira. Ali, ako bi takvu nameru u narednim danim nekim čudom ipak iskazala, predsednik Skupštine Vojvodine bi imao vremena da vanredne pokrajinske izbore, druge u istoriji višestranačja u Vojvodini, raspiše za 16.mart.

Takvu mogućnost, naime, nudi Poslovnik Skupštine Vojvodine.

član 8. stav 3.

Ako predsednik Skupštine raspusti Skupštinu na osnovu obrazloženog predloga Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, raspisuje izbore najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja obrazloženog predloga Pokrajinske vlade.

Kad bi ti, u tom slučaju, izbori morali da budu održani precizira član 9. stav 1 Poslovnika Skupstine AP Vojvodine.

Od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 dana ni više od 60 dana.

Tehnički, dakle, za raspisivanje vanrednih izbora za poslanike u Skupštini AP Vojvodine još uvek ima vremena.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *