Uoči 37. sednice: šta donosi predlog budžeta AP Vojvodine za 2015?

Skupština Vojvodine razmatraće na sutrašnjoj sednici, pored ostalog, i Predlog PSO o budžetu APV za 2015. godinu.

Ovo su ključne odlike predloga pokrajinske kase za narednu godinu:

  • u pitanju je prvi programski budžet AP Vojvodine
  • obim budžeta je 62 475 436 073 dinara, uz izbalansiranu prihodnu i rashodnu stranu
  • prvobitni iznos od 62,33 milijarde uvećan je amandmanima Pokrajinske vlade (ukupno 7) za 144 miliona dinara usled povećanog iznosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije
  • transferna sredstva za zaposlene u obrazovanju i za lokalne samouprave iznose 33 milijarde dinara
  • predloženi budžet je za 2,2 milijarde manji od ovogodišnjeg – najviše usled smanjenja plata zaposlenima u obrazovanju
  • za kapitalna ulaganja planirano je 15,2 milijardi dinara, od čega za opremanje “Kamenice 2” oko 2 milijarde
  • predloženi budžet je veći od famoznih “sedam posto”, budući da se za osnovicu već tri godine uzimaju poreski prihodi Republike Srbije (Zakon o budžetskom sistemu, čl. 5, stav 4) – 7% od tih prihoda iznosi 53,5 milijarde; s druge strane, za kapitalna ulaganja u Pokrajini ni ove godine ne izdvaja se 3/7 vojvođanskog budžeta (blizu 27 milijardi), kao što to Ustav nalaže u članu 184.

PRIHODI

prihodi 15

RASHODI

rashodi 15

(grafikone izradio Mihailo Gajić, Ekonomska istraživačka jedinica LIBEK)

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *