Listing (ni)je dokaz (rekonstrukcija glasanja o rekonstrukciji Vlade)

Skupština Vojvodine do kraja ove godine, sva je prilika, ipak neće početi s praksom održavanja elektronskih sednica.

Iako je dokumentom iz 2013. „Strategija eUprave pokrajinskih organa s akcionim planom do 2015. godine“ bilo predviđeno da do kraja 2015. bude završeno i uvođenje elektronske pisarnice i elektronske sednice, potonja će ipak morati da sačeka bolje finansijske dane.

Projekat elektronske pisarnice je u završnoj fazi, potrebno je izvršiti instalaciju i testiranje softvera i obuku zaposlenih. Izrađen je Projekat Elektronske sednice Skupštine AP Vojvodne za čiju realizaciju su potrebna znatna novčana sredstva koja nisu predviđena budžetom za 2015. godinu“, stoji u odgovoru Skupštine Vojvodine na zahtev Vojvođanske za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Jednu od prednosti koji bi donela elektronska sednica vojvođanske skupštine bila bi i „integracija s već implementiranim sistemom elektronskog glasanja“. Upućeni u materiju objašnjavaju da to u prevodu znači – bio bi unapređen postojeći sistem elektronskog glasanja.

Zašto je to važno? Pa, ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što bi listinzi glasanja sa sednica Skupštine Vojvodine time postali daleko savršeniji – potpuniji, štaviše – nego što su danas.

Jer, sadašnja forma listinga u vojvođanskoj skupštini je takva da on, sam za sebe, teško da može da bude pouzdano svedočansto o tome kako je koji pokrajinski poslanik glasao.

Evo, recimo, na sednici 3. novembra prošle godine kada je rekonstruisana Pokrajinska vlada.

Odmah nakon te sednice naprednjaci su izašli sa saopštenjem „da su fotelju Bojana Pajtića ’sačuvali’ poslanik SRS Stojan Tintor i poslanica PSS Vesna Ugričić Ilić“, da bi im funkcioner SRS Nemanja Šarović uzvratio da se „iz listinga glasanja u Skupštini Vojvodine vidi da Tintor nije podržao rekonstruisanu vladu Bojana Pajtića“.

 

tintor

Stojan Tintor (foto: blic.rs)

 

Da se odmah razumemo, poslanik SRS Stojan Tintor JESTE podržao rekonstrukciju Pokrajinske vlade i to će u ovom tekstu biti dokazano. Ali ne isključivo na osnovu listinga glasanja sa te sednice.

Stvar sa listinzima u Skupštini Vojvodine, naime, stoji ovako: do potpune informacije o tome kako je koji poslanik glasao moguće je doći jedino analizom listinga, odnosno njegovim ukrštanjem sa zapisnikom sa sednice. A može pride sa tvitovima koji su na vreme skrinšotovani. Sâm uvid, dakle, nije dovoljan. (Identično, inače, stoje stvari i u Skupštini Srbije.)

Ovaj blog je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja dobio od Skupštine Vojvodine disk na kojem se, pored ostalog, nalaze listinzi svih glasanja na sednici održanoj 3. novembra (na disku se takođe nalazi lista poslanika koji su prisustovali sednici, odnosno koji nisu, te o onima koji su davali kvorum na sednici).

Tog dana bilo je ukupno osam glasanja. Za svako glasanje navedeno je koji su poslanici glasali „za“, koji su bili protiv a koji uzdržani.

Na svakom listingu označeno je vreme glasanja i datum. Ali ne i – o čemu se glasalo!

Dakle, lako se uočava da radikal Tintor jeste pet puta glasao „za“, kao i poslanici dela vladajuće koalicije, ali ni na jednom listingu nije naznačeno za šta su konkretno svi oni pritiskali taster.

 

listing

 

Međutim, tek kada se svi ti listinzi hronološki ukrste sa zapisnikom sa 36. sednice, dobija  se potpuna rekonstrukcija glasanja o rekonstrukciji Pokrajinske vlade.

Najpre, kad se u zapisniku prebroji ukupan broj poziva na glasanje koje je poslanicima uputio predsednik Skupštine Vojvodine, vidi se da ih takođe ima osam.

(NOTE: citati iz Zapisnika preneti su kurzivom)

 

1. „Predsedavajući je stavio na glasanje Zapisnik sa 35. sednice Skupštine.Zbog tehničkih problema u sistemu za glasanje, predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 15 minuta.“

Download (PDF, 47KB)

(listing glasanja u 11:25:48)

 

2. „Posle pauze utvrđen je kvorum. Predsedavajući i konstatovao da u sali prisustvuje 62 poslanika. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 64 glasa „za“ usvojila Zapisnik sa 35. sednice Skupštine.

Download (PDF, 55KB)

(listing glasanja u 11:44:59)

 

3. „Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red 36. sednice Skupštine AP Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština, sa 67 glasova „za“ utvrdila sledeći DNEVNI RED…“

Download (PDF, 56KB)

(listing glasanja u 11:49:57)

 

4. „Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“, većinom glasova od ukupnog broja poslanika Skupština razrešila prof. dr Dragoslava Petrovića funkcije potpredsednika i člana Pokrajinske vlade – pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj.“

Download (PDF, 58KB)

(listing glasanja u 15:33:32)

 

5. „Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa „za“ i 35 glasova „protiv“, većinom glasova od ukupnog broja poslanika Skupština izabrala Miroslava Vasina za potpredsednika Pokrajinske vlade.

Download (PDF, 58KB)

(listing glasanja u 15:34:22)

 

6.  „Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ i 34 glasa „protiv“, većinom glasova od ukupnog broja poslanika Skupština izabrala Vladimira Pavlova za člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj.“

Download (PDF, 58KB)

(listing glasanja u 15:35:03)

 

7. „Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ i 33 glasa „protiv“, većinom glasova od ukupnog broja poslanika Skupština izabrala Nenada Stankovića za člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine.“

Download (PDF, 58KB)

(listing glasanja u 15:35:51)

 

8. „Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa „za“ i 3 glasom „protiv“, većinom glasova od ukupnog broja poslanika Skupština izabrala Branislava Bogaroškog za potpredsednika Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.“

Download (PDF, 58KB)

(listing glasanja u 15:36:39)

 

Rekonstrukcija tvit

 

Ako obratite pažnju na kolonu „glasali za“ u poslednjih pet glasanja, uočićete i sami konstruktivni doprinos poslanika Tintora hepiendu pomenute sednice.

I rest my case.

 

 

 

 

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *